top of page
INDIVIDUEEL

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw persoonlijke ontwikkeling of een steuntje in de rug voor wat betreft kennis en vaardigheden? Wilt u sparren over dat wat u bezig houdt? Bouma IMC kan op het gebied van organisatie-, management-, samenwerkings,- of persoonlijke vraagstukken een aantal diensten leveren:

Sparren bij management- en organisatievraagstukken
Het kan prettig zijn om met een onafhankelijke derden buiten de organisatie te sparren over een organisatie- of managementvraagstuk.


Coachen

Coachen is goed inzetbaar bij persoonlijke ontwikkelvraagstukken of vraagstukken rondom effectiviteit. Na het bepalen van het beoogde resultaat, wordt in een aantal gesprekken op zoek gegaan naar de persoonlijke krachten, drijfveren en meerdere perspectieven Gaandeweg ontstaat inzicht in datgene wat helpend en belemmerend is voor het gewenste resultaat en er worden handvatten aangereikt. 

Coaching 'on the job' 
Bij de start van een nieuwe taak of vast lopen in uw huidige taak, kan het prettig zijn wanneer iemand mee gaat op uw ontdekkingsreis. De vraag kan breed zijn en variëren van hulp bij het opzetten en implementeren van een organisatieverandering, een project starten, tot aan effectiever werken als manager of projectleider.

 

Team
bottom of page