top of page
CONSULTANCY

Heeft u een organisatie-, of managementvraagstuk? Bouma IMC heeft veel ervaring met organisatie ontwikkeling, verandertrajecten, leren en ontwikkelen, HRM en conflicthantering.

Bouma IMC wil zich graag binden en verbinden met u en uw organisatie. Als sparring partner, steuntje in de rug, of inhoudelijk adviseur. Zij is er op gericht dat u het zo snel mogelijk weer zelf kunt doen en datgene wat het meest bijdraagt aan het beoogde resultaat. Daarbij wordt gezocht naar een aanpak en oplossing die aansluit bij het doel en het karakter van uw organisatie. 

Vanuit een constructief kritische opstelling, is het streven intrinsieke verandering van individu, team en de organisatie te bewerkstelligen waardoor veranderingen beklijven en duurzaam worden. Bouma IMC staat voor duurzaamheid in ontwikkeling.

Team
Talent brengt beweging: Event en Onderzoek

In 2013 heeft Mary Bouma een event georganiseerd met een aantal sprekers ter gelegenheid van het eerste lustrum van Bouma IMC. Ter indruk een verslag en een aantal foto's. Aansluitend heeft zij een nadere verkenning gedaan naar Talenten, dat wat zij nodig hebben om 'tot volle wasdom' te komen én welke ruimte een organisatie kan en wil bieden aan talenten? Een verslag van dit onderzoek.

bottom of page