top of page
VOORSTELLEN

De informatie op de website is maar één aspect van de werkwijze. Het gaat natuurlijk ook om de achtergrond en de mens achter Bouma Interim Management en Consultancy. 

Graag stel ik, Mary Bouma, mijzelf aan u voor:
Ik werk vanuit passie gericht op het leveren van klant- en meerwaarde. Ik ben een betrokken en gedreven veranderkundige die organisaties helpt om duurzaam betere resultaten te halen. Mijn focus ligt daarbij op het optimaliseren van het menselijk kapitaal, vanuit de visie dat de mens de factor is die organisaties duurzaam succesvol maakt. 

Mensen maken het verschil en kunnen het onmogelijke mogelijk maken als zij kunnen werken vanuit hun drijfveren, datgene waar ze voor staan en gaan en deze weten te verbinden aan de doelstelling van de organisatie. Samen werken vanuit vertrouwen, interactie en betrokkenheid geeft chemie, zorgt voor plezier, duurzaam resultaat en draagt bij aan een vitale organisatie. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan. 

Mijn vermogen om aan te sluiten helpt mij om, in samenwerking en co- creatie, het gewenste doel te bereiken. De weg kan hobbelig en verrassend zijn, maar vanuit wederkerigheid bereiken we over het algemeen het doel met aandacht voor borging van dat wat bereikt is. 

Ik ben een veranderkundige. Inzetbaar als interim manager, procesbegeleider of coach. Geen crisis manager maar een bouwer, doelgericht vanuit verbinding met een relationele lens. Gericht op drijfveren, het voelen van de doelen, consistentie, congruentie en co- creatie. Ik hou mij bezig met organisatie-, team- en individuele ontwikkeling vanuit een HR achtergrond. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken die hun grondslag vinden in verander- organisatie-, en bedrijfskundige kennis, apreciative inquiry, NLP, Sociaal panorama, Managementdrives en Mediation.

 

Ik ben lid van de OOA (Orde van Organisatiekundigen en – adviseurs), Mediator en gecertificeerd voor toepassing van Me plus U Managementdrives@ en Mindsonar Metaprofielen analyse. Meer informatie kunt u vinden op mijn LinkedIn profiel.

Mary Bouma heeft nog een ander bedrijf Vitaal door Menselijk Kapitaal. Dit bedrijf heeft zij samen met Astrid Mimmel. Voor meer informatie:  www.vitaaldoormenselijkkapitaal.nl

Team
Werkwijze

Ik kom graag met u in gesprek. Mogelijk kan dit leiden tot een offertevraag en een opdracht, maar dit is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om iets voor elkaar te betekenen en elkaar te inspireren. 

bottom of page