INTERIM

Als u behoefte heeft aan tijdelijk extra capaciteit, dan is het prettig dat iemand met kennis van zaken en de benodigde ervaring op korte termijn beschikbaar is. Bouma IMC heeft veel ervaring met veranderkundige opdrachten, interim-management en professionalisering van de HR functie en beschikt over inhoudelijk kennis op het gebied organisatie- en veranderkunde, HR en Lean.

Graag ga ik, Mary Bouma, met u in gesprek over uw vraag en mijn mogelijkheden om aan die vraag te voldoen. Als wij verder willen gaan, formuleren wij gezamenlijk een voorlopige opdracht. Voorlopig, omdat de vraag in de praktijk vaak toch net iets anders blijkt te zijn. Soms is de informatie nog niet compleet, of sprake van een onderliggend probleem. Binnen een maand wordt de opdracht definitief gemaakt. Dit proces schept duidelijkheid en creëert heldere verwachtingen over en weer. 

Om de benodigde distantie te houden en scherp te blijven, maakt Bouma IMC altijd gebruik van een schaduwmanager.
 

 

Mary Bouma
Witte Veld 52  |  2041 GB Zandvoort
+31 6 28 195 866
+31 23 57 13 455
mary@boumaimc.nl


 k.v.k. nr. 34293914
 Bank rek.nr.: NL96 RABO  0140 3970 00

  • twitter
  • linked-in
  • facebook

© 2016 Bouma IMC,

powered by Fast Company