top of page
SPREKERS
Paul Turken

Paul is altijd bezig met de toekomst, vernieuwing en verschil maken. Hij daagt mens en organisatie uit om op een andere, innovatieve manier naar de werkelijkheid te kijken. Hij heeft een frisse manier van kijken, kritisch maar vooral inspirerend. Daarbij heeft hij het talent om scherpe analyses constructief weer te geven zodat inzicht en beweging ontstaat.

 • Begeleidt en ondersteunt jonge talentvolle ondernemers.

 • Is docent Marketing Management t.b.v. MBA opleiding bij de Business school Nederland


Eerder

 • o.a. Directie- Bestuursfunctie bij FHV/BBDO Nederland. Dit is het grootste Nederlandse reclamebureau gedreven door creatief en strategisch talent

 • Heeft een ‘Special Amma’ award ontvangen, deze wordt toegekend aan mensen of organisaties die een langdurige en bijzondere bijdrage aan het mediavak heeft geleverd.

Team
Erry Stoové

Erry is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder met ruim twintig jaar ervaring als toezichthouder in de zorg, zowel in de care als de cure. Hij weet steeds opnieuw te prikkelen om out of the box te denken en schroomt niet om buiten gebaande paden te treden. Als voorzitter van het Handvestgroep Publiek Verantwoorden was hij initiatiefnemer van de Code Goed Bestuur voor Zelfstandige Bestuursorganen en Agentschappen binnen de Rijksdienst. Wat hem altijd heeft getypeerd is  excellentie, in modern werkgeverschap naar medewerkers toe én in een uitmuntende uitvoering naar klanten. Daarnaast is hij bezield door de gedachte dat onafhankelijk en professioneel toezicht de kwaliteit van de publieke dienstverlening bevordert.

 

 • Voorzitter van de Be Informed Advisory Board en adviseur voor het domein Zorg en Welzijn

 • President van de International Social Security Association (ISSA) in Geneve


Eerder

 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Algemeen directeur Centraal Opvang Asielzoekers

 • Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst en diverse GGD’ en

 • Verkozen tot Overheidsmanager van het jaar 1999

Herman van der Meulen

Herman heeft zich ontwikkeld vanuit control naar inspirerend leiderschap. 

 

 • LDP en Master of Science docent in Management Accounting, Marketing Performance en Business Spiritualiteit aan Nyenrode

 • Verkozen tot Professor of the Year 5 keer in diverse Nyenrode programma' s

 • 15 jaar zelfstandig interim (verander)manager  

 • Coaching voorzitters/leden Raden van Bestuur 

 • Ontwerpt en verzorgt theatertrainingen en clownsacts

 • Dichter 

Marion Wetzels

Marion inspireert en creëert ruimte om dingen op een andere manier te benaderen. Zij weet krapte, of crisis te benutten door op een vernieuwende manier met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. Ze gaat het gesprek echt aan en stimuleert mensen om niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden een bijdrage te leveren en verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat energie en beweging, worden medewerkers enthousiast en krijg je een betere dienstverlening.

 • Programma Directeur Dienstverlening gemeente Nijmegen

Eerder

 • Directeur Directie Inwoners gemeente Nijmegen

 • Programma Directeur Transformatie Pro Rail

 • Partner Rijnconsult

bottom of page